Repræsentantskabsmøder 2016

Denne side er under udarbejdelse – idet jeg har fået bekræftet, at Bo-Vest får en ny hjemmeside ca. torsdag i denne uge. Men I hører nærmere. Og det er sandsynligt, at denne side vil se lidt anderledes ud, det bliver spændende.

Dog fandt websted-udvalget flg. link til diverse mødereferater. Bl.a. står der i et møde fra maj 2015 vigtig information/skema hvor det kort  skitseres hvad Bo-Vest betaler for og hvad afdelingerne står for.  Derudover forklares årsagen til at der blev skabt et Anpartsselskab. Dagsorden til AB rep 5.maj2015pdf  
Ovenstående link er blot et eksempel.

I kan selv søge på Bo-Vest hjemmeside under Beboerdemokrati i øverste bjælke og på venstre side forefindes en liste over diverse møder hos Albertslund Boligselskab, som vi jo er en del af. Der er desuden et billedgalleri af bestyrelsen. Ellers er linket her:

https://www.bo-vest.dk/Beboerdemokrati/Albertslund_boligselskab.aspx

God læsning!

Udarbejdet af Solange – februar 2017