RENGØRING AF FÆLLESHUS OG VASKERI

Omkring rengøringen i fælleshuset og vaskeriet 

For længe siden blev det besluttet på et beboermøde, at det er ungerne i Kirsebærgården, som er fyldt 15 år men ikke fyldt 18 år, der gør rent i fælleshuset og vaskeriet. Forældrene står som garanter for, at rengøringen udføres på en tilfredsstillende måde, hverken mere eller mindre. Ideen med rengøringsjobbet udført af Kirsebærgårdens  store børn er tiltænkt dem som et led i det at tjene egne lommepenge,  at de lærer hvad det vil sige at have et fritidsjob, tage ansvar for at komme til tiden og får arbejdet gjort, overholde regler, være pålidelig og sidst at give og modtage beskeder.

Hvert år ansættes der en ny rengøringsassistent, med andre ord man har jobbet for et år ad gangen, normalt fra 1.januar til 31 december. Kirsebærgårdens børn  har første ret til at søge og blive ansat. Fra 2020 er det også blevet muligt for Kirsebærgårdens voksne og pensionister at søge jobbet.  Dette har vi føjet til kun i det tilfælde vi ikke har en ung beboer der gerne vil arbejde.

Vigtigt at huske: bliver man 18 år indenfor ansættelsesperioden, fortsætter rengøringsassistenten i sin stilling frem til udgangen af det år,  hvor han/hun blev ansat i, med mindre andet bliver aftalt mellem den ansatte og bestyrelsen.

Vores rengøringsassistent gør rent hver torsdag aften mellem 18.00-20.00.

Det er almindelig rengøring,  ikke hovedrengøring.

Takster
I 2020 udgør timelønnen 108,50 kr. for en ung arbejder. Der udbetales feriepenge (12,5% af den ferieberettiget løn).
Timelønnen for en voksen udgør 129,98 kr. i timen.
Timelønnen for en pensionist udgør 140,57 kr. Der indbetales ikke til pension, hvis du er pensionist.

Det er Bo-Vest der sørger for at aflønne vores rengøringsassistent. Lønnen indregnes i afdelingens budget. Bo-Vest står også for at udsende en overenskomstmæssigt korrekt kontrakt til den person der bliver ansat. Der skal underskrives den overenskomstmæssige kontrakt. Den person der bliver ansat skal selv sørge for at aflevere eller sende den underskrevne kontrakt retur til Bo-Vest.

Bestyrelsen i Kirsebærgården har en tillægsside, hvor vi får den unge beboer samt den ene eller begge forældre til at skrive under på, at de vil støtte op omkring udførelsen af rengøringen, og vikariere den dag den unge beboer bliver forhindret i selv at gøre det. Der gøres også rent i skolernes ferie.

Det er også blevet aftalt, at rengøringsassistenten  ikke  pudser vinduerne i fælleshuset og vaskeriet. Der kommer en vinduespudser udefra som ordner det. Det har noget med sikkerheden for den unge medarbejder at gøre. Normalt er det vinduespudsning 1 gang i efteråret og en gang i foråret. Det er ejendomskontoret der er ansvarlig for at sende en vinduespudser ud til Kirsebærgården.

Klager over rengøringen: Såfremt en beboer har klage over rengøringen, bedes beboeren henvende sig personligt til bestyrelsen, når der holdes bestyrelsesmøde. Se datoliste for bestyrelsesmøderne i glasskabet ved indgangen til gården henne ved nr. 33-36 – eller her ved “Seneste nyt” eller evt. på Facebooksiden. Der kan også sendes en e-mail.

Vil du vide, hvem der er i bestyrelsen, venligst se side om Bestyrelsen. De første 30 min. af alle bestyrelsesmøder her i afdelingen er beregnet til personlige beboerhenvendelser.