Regler for fælleshuset ved udlejning/lån

Fælleshusets front

 _____________________________________

Husk at medbringe egne viskestykker og karklude

________________________________________

Efter brug af fælleshuset skal:

 1. Komfur, ovn, hem-hætte, køleskab/fryseskab rengøres (fryseskab, hvis du har spildt noget derinde eller haft madvarer der skal fjernes)
 2. Opvaskemaskine tømmes, også rensefilteret i bunden af opvaskemaskinen og slukkes
 3. Skraldeposer i køkkenet samt på toilettet skal fjernes
 4. Al service inklusive bestik  skal placeres på rette sted
 5. Møblement skal tilbage på rette plads
 6. Ekstra borde og stole skal også på plads, dvs. hvis du har hentet ekstra borde og stole, skal disse tilbage til depotet
 7. Brændeovnen rengøres, hvis den har været i brug
 8. Gardiner skal trækkes fra
 9. Alle døre og vinduer lukkes og låses
 10. Slukke for tv- og musikanlæg
 11. Gulvet skal være vasket
 12. Husk at afhente dit depositum indenfor 4 uger  –  derefter tilfaldet depositummet fælleshus-kassen

 

Gratis lån af fælleshuset: Du kan leje fælleshuset gratis i  max. 4 dage (3 nætter) pr. separat arbejde i forbindelse med gulvafslibning, lakering samt maling af din bolig. Du reserverer fælleshuset ved at skrive dig i kalenderen, som hænger på opslags-tavlen over i fælleshusets køkken OG skriver kontrakt med en person fra Fælleshus-udvalget. Der er udlejning  Onsdag i lige uger fra kl. 19:00-19:30.

Er du fraflyttet gården, kan du ikke længere leje fælleshuset. Dog er det muligt, såfremt en herboende beboer lejer fælleshuset OG deltager i din fest.

OBS: dit depositum skal være afhentet inden for 4 uger. Efter denne dead-line tilfalder dit depositum fælleshus-kassen.

 

Venlig hilsen
Fælleshus-udvalget

VIGTIGT!
Ovenstående regler er de samme vi har haft i mange år, og nye er kommet til.
De har været diskuteret i fællesskab og vedtaget løbende på beboermøderne.