Omkring slibning af gulve (og lakering)

Om gulvarbejdet i din bolig

Nedenstående information er skaffet via ejendomskontoret (maj 2018).

Prisen for en let slibning og 2 gange lak er kr. 140 pr. kvm. Hvis der skal yderligere slibning eller høvling til, er det mislighold og beboeren skal selv betale differencen.

Hvis gulvarbejdet koster mere end det der står på vedligeholdelseskontoen,  skal gulvmanden lave en faktura på det beløb der står på din vedligeholdelseskonto, denne regning betales via Bo-Vest. Gulvmanden laver så en separat faktura til beboeren. Beboeren får regning/fakturaen tilsendt for den egenandel beboeren står for og beboeren er så selv ansvarlig for at betale denne del af arbejdet. Den faktura ejendomskontoret får skal lyde på det beløb som dækkes via vedligeholdelseskontoen.

I praksis:

Beboeren kontakter ejendomskontoret og oplyser, at der ønskes gulvarbejde udført i egen bolig. Der kommer en medarbejder ud fra ejendomskontoret og vurderer nødvendigheden af dette. Når der er lavet en aftale om gulv- arbejdet, kontakter beboeren/ejendomskontoret det gulvfirma de har samarbejde med, som regel er det JN gulvservice. JN gulvservice kontakter beboeren og træffer aftale om et besøg i boligen samt dato for, hvornår arbejdet skal udføres. Når arbejdet er udført, kontakter beboeren ejendomskontoret og der træffes aftale om syn og følgelig godkendelse af arbejdet. Er arbejdet ikke udført korrekt, må det laves om. Betalingen for arbejdet falder først efter at gulvarbejdet er blevet godkendt. Det er en medarbejder fra ejendomskontoret, som skal komme og syne og godkende.

I princippet kan beboeren selv vælge et gulvfirma, men så er det beboeren selv som skal stå for evt. reklamationer og får gulvfirmaet til at komme igen og får udført arbejdet korrekt. Gulvfirmaet skal være momsregistreret.

Kontakt altid ejendomskontoret før du får udført et arbejde i din bolig.

 

Nedenfor er det brev der er omdelt tidligere – det handler også om gulvarbejde/regler: