Nyt om affald

18-11-2016

Kære alle

Der er desværre stadig mange problemer med afhentning af affald i Kirsebærgården og Blommegården. Jeg vedhæfter en besked fra Agendacenteret, som forklarer hvorfor. Bestyrelsen gør hvad den kan for at informere ejendomskontoret om de aktuelle problemer. Ejendomskontoret kontakter Vestforbrænding og kommunen, ofte uden der sker det store. Lige i øjeblikket er der ikke blevet tømt længe for metal og bioaffald. Vi beklager. Der er først lovning på reel forbedring omkring nytårskiftet.
Vi oplever desværre, at nogen tror at man kan stille storskrald i containergården. Det må man ikke. Storskrald afleveres på den gamle materialegård i Rimbuen, eller sættes ud til afhentning dagen før den første torsdag i måneden.
Vi oplever desværre også (når man kigger ned i containerne til restafffald), at der er for meget forkert sorteret affald. Der er masser af plastik og pap i de forkerte containere. Lad være med det, for det ender med at vi som afdelinger får bøde fordi affaldet er fejlsorteret.
Vi beder også om at lade være med at fylde mere i containerne end der kan være, så låget stadig kan lukkes. Når containerne står åbne, spreder fuglene affaldet, og det er ret ulækkert. Se om der er plads i en anden container, eller gem det selv i dit eget affaldsstativ, indtil der igen bliver plads i containerne.Tak.
De ekstra grønne kassetter, som vi har bestilt til hver enkelt lejemål, skulle komme her i november. Håber vi. Indtil da, må I klare jer så godt som I kan. Vi beder også om tålmodighed et stykke tid endnu.
Med venlig hilsen pva. afdelingsbestyrelsen
Erik Rosgaard