Nyt fra bestyrelsen

August 2021

Vedtægerne findes på Bo-Vests hjemmeside under AB. Fremover vil de også kunne findes i vores hjemmeside under Regler og reglementer.

 

Maj/Juni 2021

Vi er så småt ved at vågne op fra Corona og vil stræbe efter at holde en arbejdsdag midt i juni. Vi i bestyrelsen håber, at nogle nye medlemmer træder til i september 2021.

Der er kommet en ny ejendomsmester, ansat pr. 1.juni 2021 – hans navn er Münür Akcura. Vi har endnu ikke fået besked om hvem der bliver hans assistent.  Der kommer mere information senere på måneden.

 

September 2020

Jette trådt ud af bestyrelsen.

Marianne trådt ud af bestyrelsen.

 

 

Den 27-2-2020

Information til beboerne i Kirsebærgården

Bestyrelsen i Kirsebærgården blev ændret i december gr. Lars’ og Jannies exit.’

De tilbageværende medlemmer valgte selv rolle:

Marianne: hun ønskede at være bestyrelsesmedlem.

Jette : hun ønskede at være repræsentant i Ni-rådet.

David : han blev opfordret til at blive vores kasserer og det ville han gerne.

Solange : hun ønskede at fortsætte som formand dvs. frem til september 2021.

Charlotte : hun trådte ud af bestyrelsen efter eget ønske, men ville gerne fortsætte som repræsentant i Grundejerforeningen – det fortsætter hun med. Charlotte er ikke længere med i GF.

Repræsentantskabet: Lita og Hanne fortsætter som vores repræsentanter indtil ny besked fra dem.

 

 

Meddelelse fra Bo-Vest

Jeg har i dag 27-2-2020 fået officiel meddelelse fra vores driftschef  om, at vores ejendomsmester har sagt op sin stilling med udgangen af marts måned.

Vores ejendomsmester har sidste arbejdsdag den 31-3-2020.

Bo-Vest kommer kommer at se nøjere på årsagen til og komme med ændringer. Det har ikke fungeret under de seneste 10 år. De ejendomsmestre vi har haft har desværre ikke holdt særligt længe.

Venlig hilsen
Solange

 

 

 

25.9.2019

Ved seneste beboermøde den 25-9-2019 var der valg af ny formand, da Charlotte B. Jørgensen har valgt at trække sig. Kenneth Kehlet er også udtrådt. Efter en del spørgsmål og svar om løsningsmodel til videreførelse af en bestyrelse, var der  ingen der ønskede at stille op som formand, derfor valgte Solange at stille sig selv op og dermed blev det afgjort, at Kirsebærgården fortsat ville have en bestyrelse. Den nye formands valgperiode løber i 2 år, hvorefter der skal vælges en ny formand. Der var ingen indvendinger til Solanges nye post.

Solange forklarede, at hun nok ikke var den perfekte formand, men ville gerne påtage sig opgaven. Det var vigtigt at fortsætte med bestyrelsesarbejdet både med de gamle medlemmer og de nyvalgte. Solange kunne ikke se afdelingen uden en bestyrelse og uden indflydelse. Der er så meget godt i gården, som vi skal værne om og ikke mindst udvikle i stedet for at afvikle. Bestyrelsen vil gerne arbejde mere med Faciliterings-metoden, så alle i bestyrelsen får uddelegeret opgaver og dermed kan løfte i flok. Forslag fra Marianne.

Ny bestyrelsesformand: Solange Henríquez G

Nyt bestyrelsesmedlem: Marianne Baldur

Bestyrelsesmedlem som er valgt ind: Jette Taeger og David Sørensen

Fratrådte medlemmer: Janni Juul Rabech og Lars Rabech

 

Den nye bestyrelse fra 25-9-2019 og 2020

Solange Henriquez G

Kasserer: David K Sørensen

Bestyrelsesmedlemmer: Jette Taeger og Marianne Baldur

Repræsentanter i Ni-rådet: Jette Taeger og Solange Henriquez G

Repræsentanter til Repræsentantskabet: Lita Bjarnild, Hanne Samuelsen

Repræsentanter til Grundejer foreningen (GF): Marianne Baldur, Charlotte B. Jørgensen

Repræsentant til Bruger-gruppen: Charlotte B. Jørgensen

Repræsentant til Antenneforeningen: ingen

 

 

April 2019

Ny strygerulle i vaskeriet

Ved ekstraordinært beboermøde den 3-4-2019 blev det enstemmigt vedtaget, at der indkøbes en ny strygerulle til afdelingens vaskeri.

Den nye strygerulle er nu installeret og den gamle fjernet fra vaskeriet (medio april 2019).

 

Marts 2019

Brev fra formanden om de høje vandregninger

Vi i bestyrelsen er blevet gjort opmærksomme på fra Valnøddegården, om at tjekke vores vandregning.

De har op til flere fået en regning med en stigning på op mod 50-60%.

I skal være opmærksomme på, at opgørelsen vil i år være lidt højere end normalt, da den er på 13 måneder og ikke 13 måneder som de foregående år.

Læs artiklen i Albertslund-posten.

Charlotte Bay Jørgensen

 

Ny ejendomsmester

Ny ejendomsmester ansat pr. 1-1-2019. Det er Jan Jensen fremover.

 

Bestyrelsen består af flg. medlemmer i 2018

Formand: Charlotte Jørgensen – valgt i 2017

Bestyrelsesmedlem: Kenneth Kehlet – valgt i 2017

Bestyrelsesmedlem: Solange Henriquez Gatica – valgt i 2018

Bestyrelsesmedlem: Lars Rabech – valgt i 2018

Bestyrelsesmedlem: Jannie Dong Jensen – valgt i 2018

Suppleant: Marianne Mlangeni – valgt i 2018

Repræsentanter til Grundejerforeningen: Charlotte Jørgensen og Marianne Mlangeni

Brugergruppen: Solange

Til Ni-rådet: Jannie og Solange – Charlotte er suppleant

 

—————————————————————————————

Hej alle sammen

Her er lidt info om forskellige ting.

1. Vores ejendomsmester Ole har sagt sin stilling op. Der er opslået en ny stillingsannonce, så vi hurtigst muligt kan få en ny mand til

stillingen.

2. Til de af jer der har en face-book profil, har vi nu en face-book gruppe.  Den hedder Beboergruppen for Kirsebærgården 2620.

3. Der er bestilt teknikker til vaskeriet. Rullen slår relæet fra og den ene vaskemaskine virker ikke.

4. Efter ønske fra en beboer, har bestyrelsen bedt om, at der bliver sat en lampe med sensor op ved affaldsøen henne ved  fælleshuset.

Ejendomskontoret er ved at undersøge, hvad det vil koste at trække el-kabler fra fælleshuset.

5. Der vil blive lagt referater op, fra vores bestyrelsesmøder fra d. 27/9 og d. 11/10 på vores websted.  www.kirsebaergaarden3710.dk

under fanen “Kirsebærgårdens mødereferater” i nederste undermappe, og ellers på vores facebook gruppe.

 

Venlig Hilsen

Charlotte Bay Jørgensen