KONTAKTADR. BESTYRELSE OG UDVALGENE

mami 447

Hvem skal jeg kontakte, hvis  jeg har spørgsmål? Du kan skrive til bestyrelsen, f.eks. til formanden – Solange Henriquez G, direkte herfra ved at venstreklikke på e-mailadressen.
Venligst scroll helt ned.

 

 

Bestyrelse:

bestyrelsens e-mailadr. : mailto:ab3710best_et@icloud.com

 

Formand: Solange Henríquez G
Kasserer: David Sørensen
bestyrelsesmedlemmer: vakant

 

Jannie og Lars tiltrådt bestyrelsen i 2018. Jannie og Lars fratrådt december 2019.

 

Ni-rådet:
Solange Henriquez G

 

Fælleshus-udvalget:

Flemming Sørensen
David Sørensen
Charlotte Petersen
Nezahat Yardimci
Solange Henriquez G

 

For praktisk information,  se separat side under Fælleshuset.

 

AB repræsentantskabet:
Hanne Samuelsen
Lita Bjarnild

Grundejerforeningen:
Solange Henriquez G

Bruger-gruppen: vakant

 

Byggeudvalget (udskiftning af døre og vinduer udvalget). Udvalgets arbejde er afsluttet.
Kirsten Burmeister (afsluttet arbejdet i 2018)
Charlotte Bay Jørgensen (afsluttet arbejdet i 2018)

Yoga/afspænding:
Lita Bjarnild
Hanne Samuelsen

Hønselaug:
Formand: Lita Bjarnild
Kasserer: Teddy Svensson

Læs mere her https://www.kirsebaergaarden3710.dk/hoenselaug/ eller under Beboeraktiviteter.

Fællesspisning:  Tjek seddel i glasskabet ved nr. 34-36  eller på vaskeriets dør, og her på web-siden eller facebook-siden.

Nyttehaver:

Formand: Hanne Samuelsen – valgt 2020
Formand valgt i marts 2019
Tonny Christensen

Læs mere her https://www.kirsebaergaarden3710.dk/nyttehaver/  eller under siden Beboeraktiviteter.

Højbedeudvalget:
Monika Abildgaard
Hanne Samuelsen