Kalender

kirsebaer-m-blade

 

Kalenderen med diverse datoer på forskellige aktiviteter er nu at findes under KALENDERSKEMA – Siden Kalender vil blive fjernet fra 2017 – men lige p.t. bibeholder vi denne lidt endnu.. Den bliver erstattet af Kalenderskema. Her på denne side finder du de nyeste begivenheder eller møderdatoer allerøverst på siden.      OBS: hvis du venstreklikker på “Kalenderskema” på denne side, vil du blive ført til den ny kalenderside.

OBS!! Kalenderskema har ikke fungeret optimalt, derfor er det stillet i bero indtil ny besked kommer.

God læsning!

2021

David og jeg har prøvet på at holde fanen oppe på trods af mange udfordringer og negativitet. Vi har dog arbejdet for at få nyt møblement til fælleshuset og det er lykkes. Vi har også holdt et par møder med Fælleshusudvalget, og de har til gengæld været gode møder for vi har fået orden på en del ting. Der er i ny og næ talt op i service, vasket og indkøbt og fyldt op. David har styr på økonomien og passer på at registrere og gemme alle originale bilag.

Der er ansat en ny rengøringsassistent. Viktor er startet 5.august 2021. Der er holdt møde med ham og hans mor og han er blevet sat ind i hvad det er vi forventer af ham og hans mor og hvilke opgaver han skal tage sig af. Han har fået udleveret et skema, så han krydser af, når opgaverne er fuldført. Viktor har desværre hverken fået kontrakt  eller fået skriftlig information af Bo-Vest, på trods af, at Bo-Vest i starten af juni 2021 fik besked om, hvornår Viktor ville tiltræde sin stilling.

2020

23-1-2020 Skraldemøde med Blommegården

28-1-2020 Bestyrelsesmøde kl. 19

 

Der er holdt få bestyrelsesmøde i denne Corona-tid. Da vi kun er to personer, er det begrænset hvad vi kan nå. Omstændighederne har gjort, at selve arbejdet er mere eller mindre gået i stå.

 

2019

19-1-2019 Bestyrelsesmøde kl.19
14-2-2019 Ni-rådsmøde
8-3-2019 Bestyrelsesmøde kl. 19
21-3-2019 Ni-rådsmøde
25-3-2019 Markvandring
3-4-2019 Ekstraordinært beboermøde kl.19
22-5-2019 Ni-rådsmøde
12-6-2019 Bestyrelsesmøde kl.19 (aflyst)
13-6-2019 Ekstraordinært ni-rådsmøde
28-8-2019 Bestyrelsesmøde kl. 19
25-9-2019 Afdelingsmøde (budget)
7-10-2019 Ni-rådsmøde
23-10-2019 Bestyrelsesmøde kl.19
12-11-2019 Fælleshus udvalget holder møde kl.19
19-11-2019 Ni-rådsmøde
18-12-2020 Bestyrelsesmøde kl.19 (light)
19-12-2019 Møde med vores kommende rengøringsassistent

 

 

2017

Afdelingsbestyrelsesmøder: 26-02-2017 kl. 15, 3-5-2017 kl.18, 23-8-2017 med Simon Bødtker fra Bo-Vest. Erik kommer ikke.

Afdelingsbestyrelsesmøde om <Råderet: 18-01-2017, 25-01-2017, 8-2-2017 med Simon Bødker, fælles beboermøder 16-2-2017,

Beboermøde: 15-3-2017 kl.19

Beboermøde (Budgetmøde): 13-9-2017

Ni-rådsmøder: 11-1-2017

Arbejdssøndag: 11-6-2017

Grundejerforenings møde (GF): ?

 

 

OBS!

Den 7-12-2016 kl. 18.00 er der bestyrelsesmøde i fælleshuset – husk at bestyrelsen er til rådighed for dig som beboer den første halve time, dvs. fra 18.00-18.30.

Vel mødt.

 

 

”Som vedtaget på BO-VESTs bestyrelsesmøde samt fremlagt på Boligpolitisk forum vil administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer og Teknik- og driftschef Jeannette Pagh Schüler gerne mødes med afdelingsbestyrelserne for, at tale om effektiv drift og de muligheder vi ser i jeres afdelinger.”

Gårdenes afdelingsbestyrelser inviteres derfor til møde med Ulrik og Jeannette mandag den 14. november 2016 fra kl. 17.00 til kl. ca. 19.00

Mødet afholdes i Kirsebærgårdens fælleshus i nr. 39.

I hører nærmere.

På vegne af bestyrelsen

Solange, K.30

 

 

 

Efterår/vinter 2016

Tirsdag 27. september kl. 18: Tag selv noget med til grillen. Erik og Lita sørger for salat, kartoffelsalat, flutes og dessert. Tilmelding senest søndag 25.9 i postkassen eller på mail.

Torsdag 27. oktober kl. 18: Charlotte, K7  og Cecilie laver mad. Tilmelding hos Charlotte, K7.

Søndag 27. november kl. 15: JULESTUE. Lita, K18  sender tilmeldingsseddel ud.

 

 

Bestyrelsesmøder 2016

Den   8-9-2016 kl. 18.30 i fælleshuset

Den 25-10-2016 kl. 18.00 i fælleshuset

Den  7-12-2016 kl. 18.00 i fælleshuset

 

Diverse møder

Den 14-11-2016: Møde med Bo-Vest kl.18:30 her i Kirsebærgården. Tema: drift-effektiv-isering

Den 13-9-2016: Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Kirsebærgårdens fælleshus

Den 21-9-2016: Ni-rådsmøde  kl. 18.30 i Eskebuens fælleshus

 

Tirsdag 27. september kl. 18:
Tag selv noget med til grillen.
Erik og Lita sørger for salat, kartoffelsalat, flutes
og dessert. Tilmelding senest søndag 25.9
i postkasser eller på email
Venlige nabohilsner Erik og Lita
mami 279

December 2016 –

Den 27-11-2016: Julestue – Nærmere information følger når datoen nærmer sig…

 Julemandens hjælpere 

——————————————————————————————————

Kære medbeboere

Hermed indkaldelse til budgetmøde tirsdag den 30.8 2016 kl. 19 i fælleshuset. Se vedhæftede, som jeg håber alle kan åbne.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Erik Rosgaard

Indkaldelse til budgetmøde august 2016

—————————————————————————————————-

Bestyrelsen holder sommerferie. Dato for beboermøder vil offentliggøres her.

———————————————————————————————————

30-08-2016. Reservér datoen – der afholdes beboermøde – indkaldelse sender formand ud den 1-8-2016.

——————————————————————————————————–

* SKT. HANS AFTEN I FÆLLESHUSET DEN 23.JUNI 2016 – DER ER EN SEPARAT   

   INVITATION – BESØG WEBSTEDET – OG DU FINDER DEN *

 

* HUSK GÅRDENS FØDSELSDAG  22/5 2016 KL. 15 – SE UNDE “SIDSTE NYT” *

 

25-04-2016: Præsentation af Kirsebærgårdens websted

26-04-2016: Ni-rådsmøde kl.18:30 i Rigelvængets beboerhus

09-05-2016-12-05-2016: ABAK kloakservice renser alle afløbsrør ved højtryksspuling. Akab skal have adgang til alle lejligheder – obs på sikkerhedsforskrifterne – alle lejlighederne har fået brev fra ejendomskontoret.

11-05-2016: afd.bestyrelsesmøde i Kirsebærgårdens fælleshus kl.19:00

11-05-2016: Repræsentantskabsmøde

18-05-2016: Markvandring – afd.bestyrelsen og Bo-Vest v. Dennis Malm og/eller  Yasir Malik

22-05-2016: kl. 15:00  GÅRDENS FØDSELSDAG!!!! 

GAVE

29-05-2016: Arbejdssøndag i Kirsebærgården 9-17 – vi mødes i fælleshuset

31-05-2016: Fælleshus-udlejning i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 19:00-19:30

01-06-2016: GF-bestyrelsesmøde i Blommegårdens fælleshus kl.19 (GF=grundejerforeningen)

13-06-2016: Ni-rådsmøde i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 18:30 – Mødet flyttet til anden dato (29-06-2016).

13-06-2016: KL.17:00  MØDET I KIRSEBÆRGÅRDENS FÆLLESHUS MED  
BESTYRELSEN FRA BLOMMEGÅRDEN –  OM KOMMENDE  AFFALDS-
STATIONER

 

14-06-2016: Fælleshus-udlejning i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 19:00-19:30

23-06-2016: SKT. HANS…?

28-06-2016: Fælleshus-udlejning i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 19:00-19:30

29-06-2016: Ni-rådsmøde i Kirsebærgårdens fælleshus

30-06-2016: møde med Helene Eskildsen fra Agenda – on affaldsstationer