Kalender

kirsebaer-m-blade

 

Kalenderen med diverse datoer på forskellige aktiviteter er nu at findes under KALENDERSKEMA – Siden Kalender vil blive fjernet fra 2017 – men lige p.t. bibeholder vi denne lidt endnu.. Den bliver erstattet af Kalenderskema. Her på denne side finder du de nyeste begivenheder eller møderdatoer allerøverst på siden.      OBS: hvis du venstreklikker på “Kalenderskema” på denne side, vil du blive ført til den ny kalenderside.

OBS!! Kalenderskema har ikke fungeret optimalt, derfor er det stillet i bero indtil ny besked kommer.

God læsning!

2020

23-1-2020 Skraldemøde med Blommegården

28-1-2020 Bestyrelsesmøde kl. 19

 

 

 

2019

19-1-2019 Bestyrelsesmøde kl.19
14-2-2019 Ni-rådsmøde
8-3-2019 Bestyrelsesmøde kl. 19
21-3-2019 Ni-rådsmøde
25-3-2019 Markvandring
3-4-2019 Ekstraordinært beboermøde kl.19
22-5-2019 Ni-rådsmøde
12-6-2019 Bestyrelsesmøde kl.19 (aflyst)
13-6-2019 Ekstraordinært ni-rådsmøde
28-8-2019 Bestyrelsesmøde kl. 19
25-9-2019 Afdelingsmøde (budget)
7-10-2019 Ni-rådsmøde
23-10-2019 Bestyrelsesmøde kl.19
12-11-2019 Fælleshus udvalget holder møde kl.19
19-11-2019 Ni-rådsmøde
18-12-2020 Bestyrelsesmøde kl.19 (light)
19-12-2019 Møde med vores kommende rengøringsassistent

 

 

2017

Afdelingsbestyrelsesmøder: 26-02-2017 kl. 15, 3-5-2017 kl.18, 23-8-2017 med Simon Bødtker fra Bo-Vest. Erik kommer ikke.

Afdelingsbestyrelsesmøde om <Råderet: 18-01-2017, 25-01-2017, 8-2-2017 med Simon Bødker, fælles beboermøder 16-2-2017,

Beboermøde: 15-3-2017 kl.19

Beboermøde (Budgetmøde): 13-9-2017

Ni-rådsmøder: 11-1-2017

Arbejdssøndag: 11-6-2017

Grundejerforenings møde (GF): ?

 

 

OBS!

Den 7-12-2016 kl. 18.00 er der bestyrelsesmøde i fælleshuset – husk at bestyrelsen er til rådighed for dig som beboer den første halve time, dvs. fra 18.00-18.30.

Vel mødt.

 

 

”Som vedtaget på BO-VESTs bestyrelsesmøde samt fremlagt på Boligpolitisk forum vil administrerende direktør Ulrik Brock Hoffmeyer og Teknik- og driftschef Jeannette Pagh Schüler gerne mødes med afdelingsbestyrelserne for, at tale om effektiv drift og de muligheder vi ser i jeres afdelinger.”

Gårdenes afdelingsbestyrelser inviteres derfor til møde med Ulrik og Jeannette mandag den 14. november 2016 fra kl. 17.00 til kl. ca. 19.00

Mødet afholdes i Kirsebærgårdens fælleshus i nr. 39.

I hører nærmere.

På vegne af bestyrelsen

Solange, K.30

 

 

 

Efterår/vinter 2016

Tirsdag 27. september kl. 18: Tag selv noget med til grillen. Erik og Lita sørger for salat, kartoffelsalat, flutes og dessert. Tilmelding senest søndag 25.9 i postkassen eller på mail.

Torsdag 27. oktober kl. 18: Charlotte, K7  og Cecilie laver mad. Tilmelding hos Charlotte, K7.

Søndag 27. november kl. 15: JULESTUE. Lita, K18  sender tilmeldingsseddel ud.

 

 

Bestyrelsesmøder 2016

Den   8-9-2016 kl. 18.30 i fælleshuset

Den 25-10-2016 kl. 18.00 i fælleshuset

Den  7-12-2016 kl. 18.00 i fælleshuset

 

Diverse møder

Den 14-11-2016: Møde med Bo-Vest kl.18:30 her i Kirsebærgården. Tema: drift-effektiv-isering

Den 13-9-2016: Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Kirsebærgårdens fælleshus

Den 21-9-2016: Ni-rådsmøde  kl. 18.30 i Eskebuens fælleshus

 

Tirsdag 27. september kl. 18:
Tag selv noget med til grillen.
Erik og Lita sørger for salat, kartoffelsalat, flutes
og dessert. Tilmelding senest søndag 25.9
i postkasser eller på email
Venlige nabohilsner Erik og Lita
mami 279

December 2016 –

Den 27-11-2016: Julestue – Nærmere information følger når datoen nærmer sig…

 Julemandens hjælpere 

——————————————————————————————————

Kære medbeboere

Hermed indkaldelse til budgetmøde tirsdag den 30.8 2016 kl. 19 i fælleshuset. Se vedhæftede, som jeg håber alle kan åbne.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Erik Rosgaard

Indkaldelse til budgetmøde august 2016

—————————————————————————————————-

Bestyrelsen holder sommerferie. Dato for beboermøder vil offentliggøres her.

———————————————————————————————————

30-08-2016. Reservér datoen – der afholdes beboermøde – indkaldelse sender formand ud den 1-8-2016.

——————————————————————————————————–

* SKT. HANS AFTEN I FÆLLESHUSET DEN 23.JUNI 2016 – DER ER EN SEPARAT   

   INVITATION – BESØG WEBSTEDET – OG DU FINDER DEN *

 

* HUSK GÅRDENS FØDSELSDAG  22/5 2016 KL. 15 – SE UNDE “SIDSTE NYT” *

 

25-04-2016: Præsentation af Kirsebærgårdens websted

26-04-2016: Ni-rådsmøde kl.18:30 i Rigelvængets beboerhus

09-05-2016-12-05-2016: ABAK kloakservice renser alle afløbsrør ved højtryksspuling. Akab skal have adgang til alle lejligheder – obs på sikkerhedsforskrifterne – alle lejlighederne har fået brev fra ejendomskontoret.

11-05-2016: afd.bestyrelsesmøde i Kirsebærgårdens fælleshus kl.19:00

11-05-2016: Repræsentantskabsmøde

18-05-2016: Markvandring – afd.bestyrelsen og Bo-Vest v. Dennis Malm og/eller  Yasir Malik

22-05-2016: kl. 15:00  GÅRDENS FØDSELSDAG!!!! 

GAVE

29-05-2016: Arbejdssøndag i Kirsebærgården 9-17 – vi mødes i fælleshuset

31-05-2016: Fælleshus-udlejning i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 19:00-19:30

01-06-2016: GF-bestyrelsesmøde i Blommegårdens fælleshus kl.19 (GF=grundejerforeningen)

13-06-2016: Ni-rådsmøde i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 18:30 – Mødet flyttet til anden dato (29-06-2016).

13-06-2016: KL.17:00  MØDET I KIRSEBÆRGÅRDENS FÆLLESHUS MED  
BESTYRELSEN FRA BLOMMEGÅRDEN –  OM KOMMENDE  AFFALDS-
STATIONER

 

14-06-2016: Fælleshus-udlejning i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 19:00-19:30

23-06-2016: SKT. HANS…?

28-06-2016: Fælleshus-udlejning i Kirsebærgårdens fælleshus kl. 19:00-19:30

29-06-2016: Ni-rådsmøde i Kirsebærgårdens fælleshus

30-06-2016: møde med Helene Eskildsen fra Agenda – on affaldsstationer