Mødedeltagelse: Diverse møder og diverse udvalg i afd. 3710

Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder een gang om måneden, det er det vi stræber efter.

 

Afdelingens ordinært beboermøde. Der er siden 2018 kun være holdt eet afdelingsmøde om efteråret (i september måned).

 

Ni-rådsmøder:  ca. 4 møder om året.

OBS!! Ni-rådet er blevet nedlagt gr. ny driftsstruktur.

 

Grundejerforenings møder, Repræsentantskabsmøder, Affaldsmøder.

Ingen aktuelle byggemøder længere, da udskiftning af døre og vinduer er udført og arbejdet er afsluttet.

 

Siden 2018 er det her i afd. 3710 blevet aftalt, at der kun afholdes et årligt møde i stedet for 2 -nemlig kun et møde til efteråret.