Mødedeltagelse i diverse udvalg og i afdelingens bestyrelse

Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder een gang om måneden, det er det vi stræber efter.

 

Afdelingens ordinært beboermøde uden økonomiske konsekvenser: 1 til foråret (senest i september måned). Der er dog siden 2018, kun være holdt eet afdelingsmøde om efteråret.

 

Ni-rådsmøder:  ca. 4 møder om året.

OBS!! Vi skal ikke deltage i Ni-rådsmøder længere, da rådet er nedlagt gr. ny struktur i driften.

 

Grundejerforenings møder, Repræsentantskabsmøder, Affaldsmøder.

Ingen aktuelle byggemøder længere, da udskiftning af døre og vinduer er udført og arbejdet er afsluttet.

 

Der er aftalt siden 2018, at der kun afholdes et årligt møde i stedet for 2 som nævnt ovenover.  Så et årligt afdelingsmøde fremover.