Fælleshuset

Om brugen og udlejning af fælleshuset

Vær opmærksom på, at alt indhold i denne hjemmeside er blevet gennemlæst af bestyrelsen – alle rettelser er også godkendt af daværende bestyrelsen. Regler der gælder i gården er blevet vedtaget på beboermøderne.

 

Udlejning af fælleshuset: hver ONSDAG i Lige Uger fra kl.19:00-19.30 i fælleshuset.

Fælleshusudvalgets medlemmer Charlotte, Nezahat, Juno, Flemming, Solange
——————————————-

 

Depositum skal afhentes senest 4 uger efter afholdelsen af arrangementet, ellers tilfalder depositum fælleshuset. Dette er blevet vedtaget på et beboermøde.

Priser for leje af fælleshuset.
På hverdage mandag-fredag: 200 kr. pr. dag + depositum
Lørdag eller søndag: 300 kr. pr.  dag 
Lørdag+søndag+depositum: 800 kr. (incl. depositum)
Depositum 200 kr. 

Afregning af depositum foregår også ONSDAGE, når der er udlejning fra kl.19:00-19:30.

 

Ekstra borde og stole finder du i bord-stoledepotet. Depotet finder du ved siden af affaldsburet ved p-pladsen. Du kan få adgang til depotet med din hoveddørsnøgle (den gamle hoveddørsnøgle). Ekstra stole og borde flytter lejeren tilbage til depotet efter endt brug.

 

For uddybende information – venligst scroll ned

Fælleshuset: fælleshuset er som navnet siger det – et fælles hus  for beboerne i Kirsebærgården. Alle beboere har adgang til huset – du kan f.eks. se fjernsyn i et par timer, lave lektier i et par timer, drikke en kop the mens der bliver ordnet tøjvask, etc. Hvis et par beboere bare skal mødes til et kort lille møde enten i privat regi eller med andre naboer fra gården, så er der for mulighed for det, når huset ikke er optaget (ifm. bestyrelsesmøder, rengøring eller anden aktivitet).  Sørg altid for at rydde op efter dig,  inden du forlader huset.

Nærmere definition: Ønsker du at bruge huset huset i flere timer (mere end 2 timer), og du har gæster eller samler din egen familie til uformel hygge, så er det nødvendigt at du lejer huset.

Ønsker DU at afholde et Åbent-hus-arrangement, skal du først og fremmest tjekke i fælleshus-kalenderen, hvornår der er ledigt og du reserverer dagen. Derefter kan du sende en indbydelse til alle i gården, hvori du fortæller, hvad du afholder samt at  alle interesserede fra gården er velkommen til at være med (sammen med dine gæster).

Åbent-hus-arrangementer: Du kan bruge fælleshuset gratis, når der holdes er et åbent-hus- arrangement. Huset efterlades i ren og ryddelig stand (der støvsuges, gulvet vaskes, borde tørres af, osv.  – da du er ansvarlig for at dette bliver udført. Et typisk åbent-hus-arrangement kan være fællesspisninger, yoga, kreativt værksted.

Det er også tilladt, at børn opholder sig i fælleshuset og leger. Forældrene er dog selv ansvarlige for at børnene efterlader huset rent og ryddeligt samt sørger for at inventaret ikke bliver ødelagt. Børnene skal være min. 6 år gammel og forældrene er ansvarlige for børnene, mens de opholder sig i huset.

Gårdens fødselsdag fejres i maj måned. Traditionen er, at vi mødes til kaffe og kage – hjemmelavet kage eller andet lækkert – den bedst smagende og den yndigste kage får en lille “præmie”. Hvis vejret tillader det, sidder vi udenfor – ellers rykker vi ind i FÆLLESHUSET. Denne tilbagevendende begivenhed er for alle beboere i Kirsebærgården – har man ikke mulighed for at bage, så tager man noget andet med.

Faste aktiviteter som holdes i fælleshuset, alle i gården kan deltage: Julestue, filmaften, foredrag, fællesspisning, yoga/afspænding, kreativt værksted og hygge i vinterhalvåret, åbent-hus-arrangementer.

Gravøl: er en af gårdens beboere afgået ved døden, og familien ønsker at holde et “kom-sammen” i fælleshuset for familie og gårdens beboere, betales der ikke for lejen. I det tilfælde, hvor familien kun ønsker et privat arrangement, da  lejes fælleshuset og der betales leje.

Udlejning til private fester eller andre aktiviteter i privat regi: Du lejer huset som du plejer. Vi råder dig til at tjekke i kalenderen om der er ledigt, du skriver dit navn og lejlighedsnr. (eks. K30) og reserverer den ønskede dato.  Du møder så op, når der er udlejning så  kontrakt bliver skrevet og underskrevet. Lejeren får altid en kopi af kontrakten, fordi deri kan du læse de regler som der er blevet vedtaget på BEBOERMØDERNE.

Officielt er der plads til 50 personer  (service i orden).

Er du  fraflyttet gården, kan du ikke længere leje huset. Der er dog en undtagelse. Hvis en beboer fra gården lejer huset i sit navn, fordi vedkommende deltager i din fest, så kan du bruge huset. Det er således den herboende beboer der er ansvarlig for at leje i henhold til de regler der er vedtaget på beboermødet.

 

Fælleshus-udlejning: Udlejning foregår nu ONSDAGE  i LIGE UGER fra kl.19:00-19:30.

OBS!   Ingen udlejning mellem Jul og Nytår og i juli måned. Har du brug for at leje huset i juli måned, skal du være opmærksom på, at du selv gør rent før og efter brug af fælleshuset.

Rengøringsassistenten holder ferie i juli måned.

Der skal stadig skrives lejekontrakt, senest i juni måned og ellers efter brug i august måned hvor der åbnes op for udlejning. Dette tiltag er til beboerne, såfremt de får akut brug for at leje fælleshuset i juli måned, og du ikke har skrevet lejekontrakt. Der skal gives mundtlig besked enten til et medlem af fælleshus-udvalget eller lægges besked hos formanden for bestyrelsen.

 

Depositum skal afhentes senest 4 uger efter afholdelsen af arrangementet, ellers tilfalder depositum fælleshuset. Dette er blevet vedtaget på et beboermøde.

Priser:  hverdage mandag-fredag 200 kr. pr. dag og  300 kr. pr.  dag i weekenderne.
Depositum 200 kr. 

Afregning af depositum foregår også ONSDAGE, når der er udlejning fra kl.19:00-19:30.

 

Udlejningsperioden er normalt 24 timer, dvs. fra kl. 8 til kl. 8 næste dag. Regner du med at gøre efter der er gået 24 timer, så må du leje huset en ekstra dag.  Lejer du huset kl. 8 morgen og afleverer du før der er gået 24 timer, da betaler du stadig for een dag. Dette gælder for hverdage og weekender.

Depositum opkræves som sikkerhed, hvis noget går i stykker, og du som beboer skal erstatte det.

OBS:  Hvis du får øje på en nullermand/dame et sted, når du har lejet huset, så bedes du selv fjerne denne – der forefindes en støvsuger i rengøringsrummet.

 

Gratis lån af fælleshuset: Du kan leje fælleshuset gratis i  max. 4 dage (3 nætter) pr. separat arbejde i forbindelse med gulvafslibning, lakering samt maling af din bolig. Du reserverer fælleshuset ved at skrive dig i kalenderen, som hænger på opslagstavlen over i fælleshusets køkken OG skriver kontrakt med en person fra Fælleshus-udvalget.

Rengøring: Der ansættes en ny rengøringsassistent hvert år og et år ad gangen. Det er en ung person fra gården som bliver ansat – og har førsteretten. Det er fra 2020 også muligt for en voksen fra gården. Pensionister kan også søge. Dette har vi føjet til kun i det tilfælde vi ikke har en ung beboer der gerne vil stå for rengøringen.

Vigtigt at huske: bliver man 18 år indenfor ansættelsesperioden, fortsætter rengøringsassistenten i sin stilling frem til udgangen af det år,  hvor han/hun blev ansat i, med mindre andet bliver aftalt mellem den ansatte og bestyrelsen.

 

Vores rengøringsassistent gør rent hver torsdag EFTERMIDDAG mellem 18.00-20.00.

Det er almindelig rengøring,  ikke hovedrengøring.

Lidt historie:
For længe siden blev det besluttet, at det er ungerne fra gården, som er fyldt 15 år, men ikke fyldt 18 år, der gør rent – forældrene står som garanter for, at rengøringen udføres, og at det gøres på en tilfredsstillende måde, hverken mere eller mindre. Ideen med rengøringsjobbet udført af vores store børn er tiltænkt dem som et led i det at tjene egne lommepenge og tilegne sig dels viden om,  hvad det vil sige at gøre rent, tage ansvar for sit job, passe arbejdstider samt regler og beskeder.

I 2020 udgør timelønnen 108,50 kr. for en ung arbejder. Der udbetales feriepenge (12,5% af den ferieberettiget løn. Timelønnen for en voksen udgør 129,98 kr. i timen. Timelønnen for en pensionist udgør 140,57 kr. Der indbetales ikke til pension, hvis du er pensionist.

Det er Bo-Vest der sørger for at aflønne vores rengøringsassistent. Lønnen indregnes i afdelingens budget. Bo-Vest står også for at udsende en overenskomstmæssigt korrekt kontrakt til den person der bliver ansat. Der skal underskrives den overenskomstmæssige kontrakt. Den person der bliver ansat skal sørge for at aflevere eller sende kontrakten retur til Bo-Vest.  Bestyrelsen i Kirsebærgården har en tillægsside, hvor vi får den unge beboer samt den ene eller begge forældre til at skrive under på, at de vil støtte op omkring udførelsen af rengøringen, og vikariere den dag den unge beboer bliver forhindret i selv at gøre det. Der gøres også rent i skolernes ferie. Tag en snak med et medlem af fælleshusudvalget, såfremt du er forhindret.

Vinduer i fælleshuset og vaskeriet:  de pudses ikke af rengøringsassistenten, men dette gøres 2 gange om året af et firma udefra, én gang når det er  foråret og én gang når efteråret er kommet.

Klager over rengøringen i  fælleshuset og vaskeriet: Såfremt en beboer har klager/påtale over rengøringen, bedes beboeren henvende sig personligt til Bestyrelsen ved vores bestyrelsesmøde.Se datoliste for bestyrelsesmøderne i glasskabet ved indgangen til gården henne ved nr. 33-36 – eller her ved “Seneste Nyt” eller i “Kalenderskema”, hvis det er kommet op at køre. Der kan også sendes email, og sidst men ikke mindst  ved at lægge en seddel i postkassen hos et af bestyrelsesmedlemmerne. Vil du vide, hvem der er i bestyrelsen, venligst se side om Bestyrelsen. De første 30 min. af alle bestyrelsesmøder her i afdelingen er beregnet til personlige beboerhenvendelser.

Nyt køkken: Fælleshuset har maj/juni  2016 fået  installeret nyt køkken. Fælleshuset var derfor lukket for udlejninger.  Køkkenet kommer fra Vordingborg køkkener. Det nye køkken er blevet finansieret af midler fra Dispositionsfonden. Dispositionsfonden er et organ, hvor alle almennyttige boligforeninger i Albertslund  Boligforening (AB) er medlemmer af og indbetaler et beløb hvert år. De nye skabe skal ikke have lås. Evt. ændringer må tages op ved beboermødet.

Det er bestyrelsen der har søgt om økonomiske midler i Dispositionsfonden.

 

En sommerdag

En sommerdag – vores fælleshus

 

Fælleshusets håndklæder og karklude:
Fælleshuset har sin egen vaskebrik (første gang modtaget fra Bo-Vest januar 2015). Det er fælleshus-udvalget der vasker karklude og håndklæder og viskestykker. Inde i rengøringsrummets skab findes de rene håndklæder, karklude og viskestykker. Der er også et par rene viskestykker i nederste køkkenskab ved siden af opvaskemaskinen.

 

Vi vil dog gør opmærksomme på, at man selv tager egne viskestykker,  når du lejer fælleshuset.  

 

De foreliggende karklude, viskestykker, etc. er til, når vi selv  bruger huset i forbindelse med et fælles arrangement.

Kaffemaskinen: Afkalkes af fælleshus-udvalget. Senest i 2/3-2016 og i 2017. Det skrives i fælleshuets bog, hvornår dette er gjort.

Opvaskemaskinen: lige p.t. fungerer opvaskemaskinen fint – vi som beboere sørger selv for at fylde salt og afspændingsmiddel i. Begge midler forefindes i køkkenet. Skulle du opdage, at alt er brugt op, er du/I velkommen til at rette henvendelse til Dorthe eller Solange.

Udlån af stole, babystole, borde: det er helt tilladt at låne inventar fra fælleshuset, såfremt huset ikke er udlejet. Fælleshuset har en bog (første øverste skuffe på venstre hånd) – Her skriver du dit  navn og bolignummer samt hvad det er du har lånt fra fælleshuset.  Når  tingene er kommet retur, så streger man det over i fælleshusets bog.

Indkøb af rengøringsmidler og andet: det er fælleshus-udvalget der indkøber rengørings-midler, det gælder også toiletpapir, køkkenrulle, opvaskemiddel, salt til opvaskemaskine, opvaskemiddel til opvask. Vi stræber så vidt muligt at købe miljøvenlige produkter. Rengøringsmidler, støvsuger, karklude, fejekoste, etc. står inde i rengøringsrummet, dvs. det aflåste toilet inde i fælleshuset. Vi sørger også for at købe kaffe, the, sukker. Du finder disse i overskabet ovenover vasken til højre.

Stole-bord depotet + serviceskab i depotet: I skrivende stund (oktober 2016) har vi fået konstateret, at du kan bruge din hoveddørsnøgle til depotet- De nøgler du får udleveret i forbindelse med udlejning af fælleshuset er til de ekstra låse i hoveddøren, dermed er det kun den beboer der lejer det, har adgang til fælleshuset. Den øverste  lås ud til vaskeriet håndterer du manuelt inde fra fælleshuset.  I depotet finder du ekstra stole og borde – der er også TRÆKVOGNEN.  Du kan bruge den til at transportere stole til og fra fælleshuset. Depotet er beliggende mellem det gamle bestyrelseslokale og det nyetablerede affaldsbur ved P-pladsen. Du er selv ansvarlig for at få ekstra stole og borde tilbage til depotet. Det er ikke fælleshus-udvalget der skal sørge for det.

OBS: inde i depotet står der en slagbænk – så depotet også bruges som mini-værksted, når vejret er dårligt, især i vinterhalvåret, f.eks. til cykellapning eller lign. Du kan lukke dig ind med din hoveddørsnøgle (den gamle hoveddørsnøgle).

mami 281 billede fra en af gårdens fødselsdage

Beboerhotel lejes direkte på Ejendomskontoret

Som beboer på Damgårds-arealet kan du leje beboerhotellet.  Det koster 200 kr./pr.nat  Der skal lægges et depositum på 500 kr. Se også under fanen Administration: Ejendomskontoret.

Beboerhotellet har  et soveværelse med en dobbeltseng og 1 køjeseng, bad og toilet samt et lille køkken med køleskab. Man medbringer selv sengelinned, men der skulle være dyner der. Du bør tjekke dette direkte med ejendomskontoret. En god løsning, hvis du får overnattende gæster.  Du skal henvende dig personligt på ejendomskontoret for at få  skrevet kontrakt.

Ejendomskontoret kan oplyse dig om, hvornår der er ledigt.  Kontakt ejendomskontoret i deres åbningstid.

 

Udarbejdet af Solange Henríquez – gennemlæst af bestyrelsen 18-04-2016.
Revideret oktober og november  2016 + 14-08-2017 + april 2019.