Vigtige detaljer omkring nyttehaverne

Her vil du kunne finde alle referater vedr. nyttehaverne samt vigtig information til os med grønne fingre eller bare med lidt interesse for nyttehaver.

Omkring det praktiske arbejde i drivhuset, da hjælpes vi ad i det omfang vi kan.

 

 

Traditionen har været og er indtil nu, at formanden i afdelingen har været tovholder for fordeling af haver sammen med en anden beboer fra Kirsebærgården. Men i år, ligesom sidste år, vil Charlotte og Tonny stå for fordelingen af nyttehaverne.  Derfor:

 

26.2.2020

INDKALDELSE TIL HAVEMØDE SØNDAG D. 29-3-2020 KL. 11

Så er tiden kommet og vi igen kan mødes henne ved nyttehaverne/drivhuset.

Vi skal tildele haver til de naboer der godt kunne tænke sig et stykke. Vi afklarer ligeledes, om nogen vil afgive det stykke have de har, så det kan gå videre til andre. Hvis der er flere haveinteresserede end der er haver, må vi sammen finde ud, hvordan vi får det til at gå op.

Drivhuset bliver også gjort klart denne søndag den 29-3-2020.

Se tegning over nuværende fordeling af haver og plads i drivhuset. 

Er du interesseret i et stykke have og du ikke kan komme til mødet, så giv besked inden mødet enten til Tonny i nr. 11 eller Charlotte i nr. 7.

Vel mødt!

—————————————————————————————————————

—————————————————————————————————————

Havemøde den 24.marts 2019 kl.10

 

Haverne og plads i drivhuset tildeles.

Vi mødes igen ved drivhuset den 6.april 2019 kl. 10 – for sammen at rengøre drivhuset,

skifte de ituglas ud og gør klar.

Vi må hjælpes ad med bl.a. udskiftning af ituslået glas.

I år er vi ca. 9-10 familier der har fået en nyttehave og 6 hustande der har plads i drivhuset.

Følgende skal vi have in mente:

1. Der indkaldes til havemøde og der tildeles haver til de haveinteresserede.

2. Der ordnes drivhuset inden sæsonen starter.

3. Om morgenen skal døren til drivhuset være åbnet og der lukkes om aftenen.

4. I uge 42 tømmes der for planter i drivhuset. Sække med jord fjernes.