EKSTERNE MØDER 2016

Under Eksterne Møder finder du underpunkter/faner med de respektive eksterne møder, som bestyrelsen deltager i. Det være sig repræsentantskabsmøder, ni-rådsmøder eller grundejerforenings- møder. Du kan læse diverse referater ved at venstreklikke på f.eks. ni-rådsmøder.

Rettelse: Ni-rådet er blevet nedlagt her i april-maj måned 2021. Derfor slettes Ni-rådet fra listen.

God læsning!