Råderet

NYT fra april 2019 – besked modtaget fra ejendomskontoret.

 Ønsker du at ændre/forbedre din bolig skal du søge om det hos Bo-Vest. Ejendomskontoret har oplyst flg. e-mailadr. hvor du skal skrive til, hvis du ønsker at lave ændringer i din bolig:

Du kan ansøge om det ved at skrive til BO-VEST Råderet – raaderet@bo-vest.dk

 

I denne side skal der stå alt om Råderet – gældende her i vores afdeling. Pr. 29-4-2019. Vi venter stadig på en afklaring. Vi hører igen ad med Bo-Vest her i 2020 om der er nyt vedr. Råderetskataloget.


Venligst scroll ned for at læse.

Hvad er råderet?

Mulighed for forandring og forbedring, så den passer til den enkelte beboer – altså en mulighed for dig som beboer.

Råderets-kataloget er under udarbejdelse. Det forventes, at bestyrelsen bliver færdig med dette i løbet af 2016 – der vil nok komme en præsentation og diskussion…  Der skelnes mellem  Kollektiv Råderet og Individuel Råderet.

 OBS!

Råderetskataloget for Kirsebærgården er sendt til Albertslund Kommune til godkendelse, men p.t. ved vi ikke hvad status er. Bo-Vest har fået et venligt forespørgsel omkring tidshorisonten, men det kan være, at Albertslund Kommune har travlt og derfor har vi ikke hørt mere om emnet.   (September 2017) . Den tidligere bestyrelse arbejdede med det, blev forelagt beboerne og vedtaget ved beboermøde afholdt foråret 2017.

 

Den kollektive Råderet: det er når afdelingen “lægger ud” penge for forbedringer, forbedringer finansieres med et lån, som tilbagebetales via en huslejeforhøjelse hos den enkelte beboer.

Den individuelle Råderet: det er, når lejeren har mulighed for at få lavet forbedringer i boligen og under visse forudsætninger få udbetalt godtgørelse ved fraflytning.

Der er en del regler omkring hvornår det er det ene og det andet, hvornår der kan fås godtgørelse, og når det ikke er muligt.

 

Udarbejdet august 2016 – kort gennemsyn september 2017 og tilføjelse i 2019

Solange