Bestyrelsen

BESTYRELSE BILLEDEDen første halve time af bestyrelsesmødet er beregnet til beboerhenvendelser. Møderne tager normalt 2 timer. Der er 1 møde pr. måned.

 

BESTYRELSEN i 2022

Formand: Charlotte
Kasserer: ??
Bestyrelsesmedlemmer: Hanne, Marianne
Suppleanter: Lita, Mie
Grundejerforeningens repræsentanter: Hanne, Marianne
Repræsentantskabet: Lita, Hanne

 

NYVALGT BESTYRELSE i 2021

Formand: Jeanette
Kasserer: ??
Bestyrelsesmedlemmer: Hanne, Marianne
Suppleanter: Lita, Mie
Grundejerforeningens repræsentanter: Hanne, Marianne
Repræsentantskabet: Lita, Hanne

 

 

NYVALGT BESTYRELSE pr. 25-9-2019

Formand: Solange Henriquez G
Kasserer: David Sørensen
Bestyrelsesmedlem: ingen

Marianne Baldur  og Jette Taeger har trukket sig fra bestyrelsen.

 

NYVALGT BESTYRELSE pr. 13-9-2017
Formand: Charlotte Bay Jørgensen
Kasserer: Solange Henriquez Gatica (fortsætter)
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Kehlet
1.suppleant: Marianne Baldur
Anne Gerlach – er fraflyttet Kirsebærgården. Ikke medlem af bestyrelsen
Kirsten Burmeister – er fratrådt bestyrelsen.  Tak til dem begge.
      

Venligst scroll ned for at læse teksten…

Kort om bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde.  Det skal nævnes, at der er mange ting at tage sig af, vi gør det her, fordi vi gerne VIL engagere os i vores afdeling og vi er vedholdende. Vi lærer en hel del – vores håb er, at andre også vil interessere sig for bestyrelsesarbejdet, så andre fremover kan varetage opgaverne og sikre, at Kirsebærgården også har en bestyrelse i fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan kan bestyrelsen motivere, således at andre tager deres del af bestyrelsesarbejdet?

Den første halve time af bestyrelsesmødet er beregnet til beboerhenvendelser. Møderne tager normalt 2 timer. Der er ca. 1 møde pr. måned.

Bestyrelsen arbejder for tiden (2017) med at ajourføre:

  • Vedligeholdelsesreglementet
  • Råderet inde i boligen
  • Råderet udenfor boligen
  • Udskiftning af køkkenet i fælleshuset
  • Affaldssortering
  • Legeplads
  • gennemgang og indhold af hjemmesiden
  • Afdelingen har 2 repræsentanter i Byggeudvalget – det er Charlotte Bay Jørgensen og Kirsten Burmeister

Udarbejdelsen af vedligeholdelsesreglement er færdigt. Råderet er færdigt fra vor side, men i øjeblikket ligger det i kommunalbestyrelse til godkendelse (siden oktober 2017). Meningen er så at kunne have det hele her på webstedet. Vi har også skrevet omkring den nye affaldsordning, se under fanen “Affaldssortering”. Vi vil ligeledes have information omkring Husregler gældende for Kirsebærgården, det vil forhåbentligt tydeliggøre oplysninger om rettigheder såvel som forpligtelser, når vi har valgt at bo  i en  almennyttig boligforening. Husregler ligger klart under “Regler og Reglementer”.

Ændringer i din bolig, renovering af køkken, badeværelse og lign. aftales direkte med Bo-Vest, da der skal søges tilladelser før et arbejde påbegyndes.

Råderets kataloget vil bidrage med at belyse, hvad der kan udføres af arbejder i din bolig, og vigtigst hvem der skal finansiere det. Det er langt fra alt, der kan pålægges afdelingen at betale.

 

BESTYRELSE BILLEDE

Hvad består bestyrelsesarbejdet af?

Bestyrelsen deltager i Ni-rådsmøder, Grundejerforenings-møder, møder med Bo-Vest omkring budgetter –  Vores kontaktpersoner hos Bo-Vest er  Simon Bødker (2017).

OBS! Ni-rådet er nedlagt i 2021, da hele driften er omstruktureret. Vi afventer en generel opdatering fra Bo-Vest ved Simon Bødker – han er afdelingens driftschef, men også for alle 9 afdelinger.

Vi har også en kontaktperson i Bo-Vest, som hjælper os med den økonomiske side dels i bestyrelsen, fælleshuset og afdelingen.

I forbindelse med affalds-sorteringsordninger, har der været en del møder. Der har været afholdt møder med Albertslund kommune, med Agenda Center Albertslund og med de andre afdelinger fra Damgårdsarealet. Vi har også afholdt et møde her i gården. Planen er at affaldssortering påbegyndes pr. 1-10-2016.

I oktober 2016 blev de gamle legeredskaber fjernet – det har gårdmændene udført. Legepladsen er i skrivende stund reetableret, bl.a. med nye legeredskaber. Legepladsen benyttes også af børn fra de andre gårde samt besøgende og også småbørn fra de nærliggende børnehaver og vuggestuer.