Beboervejledning : checkliste ved ind- og fraflytning

HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU FRAFLYTTER DIN BOLIG

Venligst click på linket for at få vist indholdet og vælg “åben med” og tryk på OK

Beboervejledning – Fraflyt din bolig

 

19.februar 2020