Affald 25-9-2016

VIGTIG INFORMATION FRA BESTYRELSEN (25-9-2016)

AFFALD

Til beboerne i Kirsebærgården
Lørdag den 1. oktober starter kommunens nye affaldsordning.
Det betyder at det er SIDSTE GANG du får hentet affald ved boligen i morgen mandag den 26.9.2016.
Fremover skal du selv samle dit affald i 7 fraktioner:
glas, papir, pap, metal, plast,bioaffald og restaffald
og selv bringe det ud til containerne. Selve containerpladsen, som vi deler med Blommegården, er etableret. I løbet af oktober skulle der også blive plantet efeu for neden langs hegnet. Der mangler dog stadig lås på porten. Der arbejdes på at skaffe os alle en chip, som også kommer til at passe til storskraldspladsen i Rimbuen.  Pladsen i Rimbuen vil blive bygget om og udvidet snarest muligt.
Vores affaldscontainere til containerpladsen skulle komme tirsdag den 27.9. Det håber vi så er rigtigt.
Det er meningen, at containerne bliver tømt én gang i ugen. Bestyrelsen har bestilt en ordning hos renovationsselskabet om at få vasket containerne to gange om året.
Den lille plads ved fælleshuset med plads til 3 containere bliver etableret senere i efteråret.
Kirsten fra bestyrelsen har været rundt og spørge hvor mange grønne kassetter til
ens  eget udendørs affaldsstativ man ønsker. Bestyrelsen sørger for at bestille disse kassetter, men da  der er travlhed hos kommunen,  kan disse først blive leveret i løbet af november måned.
Det er tanken, at man kan opsamle sit eget affald  i fraktioner ude i ens eget  affaldsstativ, og så gå ud    og tømme i de store containere efter behov. Indtil vi har fået disse kassetter, må du klare dig selv med plastposer, papkasser m.m.
Vi har fået at vide, at ejendomskontoret vil dele spande og nedbrydelige majsposer til bioaffald ud til alle. Indretning i dit eget skab under vasken, står du selv for. Tag evt. en tur forbi Materialegården eller Agenda-centeret (eller fælleshuset, dobbeltstativ købt i IKEA) for at se på mulige løsninger til opsamling i dit køkken.
Ejendomskontoret skulle også dele en sorteringsvejledning ud. Det er vigtigt at der
bliver sorteret rigtigt, da der ellers kan blive pålagt bøder fra kommunen.
Vi håber du vil have tålmodighed her i opstartsfasen. Der kommer til at gå et stykke
tid, før det hele fungerer som det skal.
Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Erik Rosgaard

Nedenstående links er samme  information, bare på link-isk vis

nyt-fra-bestyrelsen-affald-2016

18-10-2016-030      18-10-2016-031     18-10-2016-033