VELKOMMEN!

Velkommen, kære beboere i Kirsebærgården

Venligst scroll ned for at få vist teksten. God læsning!
Vores hjemmeside er nu klar, fremover vil den blive kaldt websted.. “kært barn har mange navne”..  det har taget lang tid at nå hen, hvor jeg kunne sige, at det var tilfredsstillende, der var meget stof at læse, lytte til og søge, for  i sandhed er internettet både en god ting, men også en stor tidsrøver, jeg vil være optimist og sige, at det kan være en kilde til oplysning. Det har også kostet lidt penge og tid, tid er også penge.

Ideen med webstedet er, at vi som beboere finder nyttig og lettilgængelig information for alle omkring vores gård. Information for alle – det er Formålet med det.  Og måske som en slags inspirationskilde for hinanden. Friske kræfter er guld værd, ligeså friske ideer, nogle der gerne vil stå for en aktivitet for og med beboerne. Det er frivilligt at deltage i aktiviteter, men det er klart, jo flere jo bedre.

Her på webstedet, vil vi/du blandt andet kunne finde informationer om din/vores afdeling, afd. 3710, om din bestyrelse, mødereferater, kontaktpersoner i gården der har kendskab til noget bestemt, f.eks. hønselauget. Det er også meningen, at vi i fremtiden vil kunne finde alt om Råderet og Vedligeholdelsesreglementet, osv.  Råderet er stadig under udarbejdelse.  Vedligeholdelsesreglement er nu færdigt (revideret 2016).  Husregler også færdigrevideret af bestyrelsen (2016).

Ved at klikke på de emner der er opdelt i overskrifter øverst oppe på den grønne bjælke på forsiden, vil vi/du kunne komme ind til netop det emne du lige præcis vil læse om, og fremdeles klikke dig videre i de andre emner. For eks. emnet Kalender, vil vi stræbe os på at skrive alle de møder der vil finde sted, tidspunkt for udlejning af fælleshuset, Åbent-hus-arrangement som fællesspisninger, når huset er udlejet, etc. Venligst se sidste nyeste påfund under Kalenderskema Du vil finde information om ejendomskontoret og Bo-Vest under emnet  “Administration”.

Vi håber, at alle kan finde det de søger. Skulle I have forslag til ændringer af webstedet, venligst tag kontakt med bestyrelsen eller med Solange. Hjemmesideudvalget hører ind under bestyrelsen,  for det er bestyrelsen der får meget information der skal videreformidles til alle jer beboere i Kirsebærgården. Solange er administrator af hjemmesiden indtil videre. Der kan sagtens komme andre til. Skulle der være nogen, som brænder for at kunne give sit bidrag og arbejde i hjemmesideudvalget, vil vi sætte pris på det. Kender du lidt til it,  er det fint, og kender man ikke nok til websteder, er der meget hjælp at hente hos mig, men især på nettet og hos vor supporter. Oplæring kan finde sted i det omfang det er muligt. Indholdsforklaring, venligst læs længere nede i teksten, efter slider-showet.

Indhold  på web-siden:
Det første som fremgår i øverste bjælke er “Velkommen” – lige under Velkommen finder du “Velkomstpjecen”, det er også denne pjece, som nye indflyttere får i hånden sammen med en lille blomst. Det er Lita,  som står for Velkomstudvalget. Tak til den kreative beboer der har lavet en tegning af fælleshuset, det er det man kan se udenpå pjecen.

Det næste er “Bestyrelsen” – her står lidt om bestyrelsesarbejdet, følgeligt ind under Bestyrelse finder du et billedgalleri med bestyrelsesmedlemmerne, så du kan sætte ansigt på medlemmerne samt billeder af de beboere der repræsenterer Kirsebærgården i Repræsentantskabet samt fælleshus-udvalget (Fælleshus-udvalgets billeder kommer senere).  Så igen ind under punktet  Bestyrelsen er, finder du KONTAKT  –  her oplyses hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til aktiviteter.  Dernæst  finder du “Hjemmeside-udvalget” – eller rettere Websted-udvalget.

Under “Beboeraktiviteter” har vi samlet alle de løbende aktiviteter såsom Hønselauget, Nyttehaver, Fællesspisninger, Arbejdssøndag.

“Fælleshuset” finder du praktisk  information om fælleshuset. Vi fortsætter med “Galleri” – det siger sig selv, at her finder du billeder om og fra Kirsebærgården.

“Seneste nyt” – det er når der sker noget nært forestående eller noget nyt i gården – som nu, hvor vi igen i år fejrer gårdens fødselsdag.

“Kirsebærgårdens mødereferater” indeholder referater fra de forskellige møder her hos os.

“Administration” – praktisk information om  ejendomskontoret” + Beboerhotellet – praktisk information om gårdenes ejendomskontoret og gårdmands-afdelingen.

“Regler og reglementer” – her får du guidelines for vedligeholdelsesreglement, råderet, husregler, regler for fælleshuset ved udlejning og udlån samt parkeringsbekendtgørelse der gælder siden 2002.

“Nyt køkken i fælleshuset” – billeder før og efter udskiftningen af fælleshusets køkken.

faneblade

De nyeste faner der er kommet på sidst er:

“Antenneforening” – Vores tidligere nabo Anne er fraflyttet, så vi har ingen repræsentant her.  Overvej om dette har din interesse…

“Gode råd” – altid relevant, selv om vi i forvejen er gode til at lufte ud.

“Affaldssortering” – link til et skema om hvordan du sorterer dit affald korrekt, link til Agenda Center Albertslund og link til Albertslund Kommunes websted – med supplerende information om affald. Meget aktuelt, da der er sket væsentlige ændringer i den forbindelse.

“Eksterne møder” – her finder du mødereferater fra Grundejerforening, Ni-rådsmøder,  Repræsentantskabet, osv.

“Fællesspisninger/Julestue: vigtige datoer  for afholdelse af disse aktiviteter – sæt kryds i din kalender.

Så er der de seneste 3 punkter der er indført:

Kalenderskema: Er stillet i bero – men her vil der blive indført alle aktiviteter i fælleshuset. Det er under udarbejdelse.
Kontakt: skulle du gør opmærksom på stavefejl, forslag eller lign. kan du skrive
en email direkte til mig via vores websted.
Kirsebærgårdens vaskeri: her er der lidt info påtænkt nyindflyttede naboer eller en nabo der normalt ikke bruger vaskeriet.

Og så er der kommet et par punkter til, men de giver sig selv. Klik på de diverse titler i header’en .

Udarbejdet i februar 2016 og  revideret oktober, november, december  2016 + februar 2020.

Venlig hilsen
Solange