Vagter ifm. udlejning af fælleshuset

HVEM STÅR FOR UDLEJNINGEN AF FÆLLESHUSET?
UDLEJNINGEN FOREGÅR ONSDAG I LIGE UGER FRA 19:00-19:30
HUSET LEJES IKKE UD I JULI, MEN HVIS DER OPSTÅR ET AKUT BEHOV SÅ MÅ DU KONTAKTE ET MEDLEM AF FÆLLESHUS-UDVALGET.
DU HAR MULIGHED FOR AT LÅNE HUSET, HVIS DER SKAL ORDNES GULV ELLER MALES HJEMME. DER MÅ SKRIVES KONTRAKT, MEN DER KRÆVES PENGE IKKE FOR LEJE, JVF. LEJEKONTRAKTENS PKT. 13 – HAR DU BRUG FOR EKSTRA DAGE I
FÆLLESHUSET, DA BETALES FOR DE EKSTRA DAGE.
FORDELING AF VAGTER
JANUAR DORTHE,  LARS
FEBRUAR SOLANGE
MARTS JANNIE, LARS
APRIL FLEMMING
MAJ DORTHE
JUNI SOLANGE
JULI SOMMERFERIE
AUGUST FLEMMING
SEPTEMBER DORTHE
OKTOBER LARS
NOVEMBER JANNIE
DECEMBER SOLANGE