HJEMMESIDEUDVALGET

cookie 2016

Hej!

Venligst scroll ned for at få vist teksten…

Lidt baggrundshistorie:

Her vil jeg skrive lidt selv – jeg har for flere år siden funderet over ideen omkring en hjemmeside/webside/websted, jeg startede med at  nævne det for den dengang siddende bestyrelse, det ligger  nogle år tilbage – jeg selv syntes ikke der var den store interesse – vi var ikke parate – måske var tiden ikke inde – Denne side beskriver lidt udviklingen fra idé til handling – så vidt jeg erindrer var det ca. i 2012-13. Ingen af os havde de nødvendige kundskaber  omkring det at lave en hjemmeside … men tiderne skifter heldigvis. Der var heller ikke tid og det var ikke noget der pressede sig på… Vi har klaret hos fint uden, men er tiden inde nu?

Efter lang tids research og selvstudie – når der var tid –  omkring et lille halvt år,  nåede jeg til den konklusion, at der var meget arbejde i det, meget læsning, og der er stadig masser at lære, men arbejdet skrider frem,  i øjeblikket alene, jeg gør det dels for gården og dens beboere og  dels fordi  jeg synes det kunne være praktisk og spændende at se om det hele fungerer. Det ville selvfølgelig være rart, hvis 1 eller 2 beboere mere  kunne deltage i websted-udvalget – vi opfatter tingene forskelligt, og det at vende noget med nogen er for det første hyggeligt, men også meget konstruktivt og lærende. Et websted kan altid gøres bedre og mere spændende – og tilpasses vort fællesskab og nuet. Det hører med til tiden, at vi bliver digitaliseret – digitalisering, vi ikke kan komme uden om.

Hovedideen med webstedet er at gøre oplysning og information relevant og lettilgængelig  for os som beboere i en almennyttig boligforening, at have information der vedrører os og vores afdeling fremme eet sted.  Vi går ikke væk fra ideen om, at nye tilflyttere får en lille pjece i hånden og en blomst, fordi det har vi indført her hos os som en tradition. Det er gårdens velkomst-hilsen til den nye tilflytter/de nye tilflyttere.

Da Beboermapperne ikke var blevet opdateret længe, vil webstedet også indeholde nyeste information, jfv. Vedligeholdelsesreglement der er færdigredigeret i år (2016) og nu findes den også her på webstedet, så fremover  vil de nye tilflyttere kunne henvises til at læse om Kirsebærgården her på webstedet, så de dermed kan orientere sig om hvem der gør hvad, hvor de skal hen, når de skal leje huset eller beboerhotellet, osv.

Kursus
Da Bo-Vest på det tidspunkt, hvor jeg startede med at “samle viden” omkring websteder ikke kunne tilbyde et kursus for afdelinger, tilmeldte jeg mig til et kursus hos AOF. Det var også nødvendigt.

For mit vedkommende er det at modtage undervisning fra et menneske der kender sit stof alfa og omega. Efter endt kursus (5 gange) – var jeg nogenlunde klar til at kaste mig ud i projektet.

Ikke nok med det,  jeg besøgte Albertslund biblioteket med det formål at finde bøger, søge info og læse om emnet. Der er svimlende meget at læse, men at filtrere er også aktuelt.

Det begyndte først rigtigt at tage form med erhvervelse af domæne og derefter valg af web-hotel. For tiden er vores web-hotel One.com (januar 2016).  Jeg tænkte meget på pengene, selv om vi taler om et mindre, årligt beløb, vi skal af med. Det er også på sin plads at nævne, vi sparer papir..! vi skal dog bare lære os selv at gå ind og tjekke ind på webstedet og læse – for eks. “Sidste nyt” for at holde sig informeret.

En eller flere administratorer?
Det vil være gavnligt for os og gården, altså at få nogle af jer med i dette projekt, det er jo frivilligt arbejde.  Og vil det mon være muligt at arbejde videre med vores websted ude i fremtiden?  det tror jeg på.Det at bruge tid på websted er også godt givet ud. Du lærer en hel masse! også om din boligforening.

Såfremt du er interesseret i at engagere dig i dette arbejde, er du velkommen, jeg i hvert fald ser frem til et godt samarbejde. Det er ønskeligt,  at du besidder grundlæggende kendskab til computerbrug, og efterhånden er de fleste jo godt med.

Har du lyst til at at lære nyt?  Det kan være du er smadder god til at formulere dig, har god analyseevne, har andre kompetencer der ville kunne komme webstedet og dermed alle os  til gavn eller du har nogle helt andre ideer…

Jeg vil kunne lære dig det jeg har lært. Det kræver blot interesse og at du føler det er lige noget for dig! Jeg startede også fra nul…

Det er relevant at  komme igennem til naboerne ved at bruge et let  og tydeligt sprog.  Forskellighed skal tolkes som et plus, som inspirationskilde, så vi kan skabe et godt frivillig-team til glæde for alle beboere her  i Kirsebærgården.

Intet ligger fast,  jeg regner med at vi kan holde møde ca. 1 gang hver tredje måned.. I startfasen kan vi tage stilling til, hvordan vi kunne fordele arbejdet, hvor tit vi skal mødes –  hvordan vi kan hjælpe hinanden i at have vores webside à jour, det er vel et af hoved-formålene fremover.

Omkostninger
Et websted er ikke gratis – prisen pr.måned lyder på 16 kr.. Jeg undersøgte pro og contra en gratis hjemmeside, selv det at have en facebook-profil – min konklusion blev således,  at vi måtte betale lidt for at få noget nogenlunde holdbart/seriøst og bæredygtigt.  Udover det er der betalt for domæne, vi taler om et beløb på ca. 360 kr. Så for hver lejlighed ville det i realiteten koste ca. 16-17 kr. pr. år. Derefter koster domænet 48 kr. om året.

De beboere der ikke ønsker at bruge pc eller ikke har pc, de får information i papirform. Og når og hvis der er lidt overskud i kassen, kunne vi købe os til en flot kalender eller en online-kalender til fælleshus-udlejning – en interaktiv kalender, men det er ikke gratis.. blot en idé…

Jeg er ikke den store computernørd, men jeg er fortrøstningsfuld,  jeg tænkte, at vi kunne spare os selv for tidsforbrug og ubehagelige erfaringer ved at have et rigtigt websted, endsige sikrest. Reklamer en masse er heller ikke noget jeg er tilhænger af – det ville virke forstyrrende her. Jeg har hørt fra andre, at de har “mistet” deres hjemmeside – fordi det var gratis, eller nogen andre har taget styringen over den…  det mener jeg ikke vi skal risikere heller,  eller rettere sagt,det skal vi da undgå.

Jeg leger med tanken om at holde et par arrangementer i fælleshuset, hvor vi kunne samle penge ind til vores webstedsudgifter,  p.t. er der givet ok for at jeg arbejdede videre med detteher. Hvis det ikke fungerer med støtte fra bestyrelsen pengemæssigt, tænker jeg, at et  par arrangementer i fælleshuset kunne holde websiden i live, fremfor at tage penge fra vores udlejninger eller fra bestyrelsens rådighedsbeløb.  Nu har jeg skrevet det – vi kan også tage det op til et beboermøde, og hører hvad folk har at sige til det, og i sidste ende beslutte om vi fortsat skal have en webside og betale vores års-abonnement hos vores udbyder.

Og igen – jeg slår det fast – naboer der ikke har computere, de skal selvklart have information i papirform – og så er der også nogle der har computere, men er ikke så vant  med at bruge den –  til de sidstnævnte kunne jeg tilbyde PC-starthjælp/førstehjælp over i gårdens fælleshuset. Det må de afgøre, men igen, det er een mulighed blandt andre.

Webstedet er jo et værktøj, det er bestyrelsens forlængede arm – som rækker ud til beboerne.

Opdatering:  for 2017 betales det fortsat og alt kører som smurt. Det er heller ikke så dyrt. For domænet betales der 45,00  kr. og for webhotellet hos One.com betales 168,00 kr. for hele året.

 

Udarbejdet af Solange Henríquez november 2016 og revideret 20-2-2017

 

hjemmeside 2016 tegning