Mødedeltagelse i diverse udvalg og i afdelingens bestyrelse

Der afholdes afdelingsbestyrelsesmøder een gang om måneden, så vidt dette er muligt.

 

Afdelingens ordinært beboermøde uden økonomiske konsekvenser: 1 til foråret (senest i september måned)

 

Ni-rådsmøder:  ca. 4 møder om året

 

Grundejerforenings møder, Repræsentantskabsmøder, Affaldsmøder

Ingen aktuelle byggemøder længere, da udskiftning af døre og vinduer er udført.

 

Der er aftalt siden 2018, at der kun afholdes et årligt møde i stedet for 2 som nævnt

ovenover.  Så et årligt afdelingsmøde fremover.