Mødedeltagelse i diverse udvalg og i afdelingens bestyrelse

 

Afdelingens Bestyrelsesmøder 2017:  den 3.maj 2017. Med den nye bestyrelse er der afholdt

møde den 27.september 2017. Den 11-10-2017 kl.18.30-20.00. Den 8.november 2017 kl.18.3

Afdelingens ordinært beboermøde uden økonomiske konsekvenser: 1 til foråret

Afdelingens budgetmøde med økonomiske konsekvenser: 1 til efteråret

Ni-rådsmøder:  næste gang den 25-10-2017  kl.18.30  i Oldbuens beboerhus

Grundejerforenings møder, Repræsentantskabsmøder, Byggemøder, Affaldsmøder

 

Der er aftalt siden 2018, at der kun afholdes et årligt møde i stedet for 2 som nævnt

ovenover.  Så et årligt afdelingsmøde fremover.