Vigtige detaljer omkring nyttehaverne

Havemøde den 24.marts 2019 kl.10

 

Haverne og plads i drivhuset tildeles.

Vi mødes igen ved drivhuset den 6.april 2019 kl. 10 – for sammen at rengøre drivhuset,

skifte de ituglas ud og gør klar.

Vi må hjælpes ad med bl.a. udskiftning af ituslået glas.

I år er vi ca. 9-10 familier der har fået en nyttehave og 6 hustande der har plads i drivhuset.

Følgende skal vi have in mente:

1. Der indkaldes til havemøde og der tildeles haver til de haveinteresserede.

2. Der ordnes drivhuset inden sæsonen starter.

3. Om morgenen skal døren til drivhuset være åbnet og der lukkes om aftenen.

4. I uge 42 tømmes der for planter i drivhuset. Sække med jord fjernes.