Bestyrelsen

BESTYRELSE BILLEDENYVALGT BESTYRELSE pr. 25-9-2019

Formand: Solange Henriquez G
Kasserer: David Sørensen
Bestyrelsesmedlem:
Jette Taeger

 

 

NYVALGT BESTYRELSE pr. 13-9-2017:
Formand: Charlotte Bay Jørgensen
Kasserer: Solange Henriquez Gatica (fortsætter)
Bestyrelsesmedlem: Kenneth Kehlet
1.suppleant: Marianne Baldur
Anne Gerlach – er fraflyttet Kirsebærgården. Ikke medlem af bestyrelsen
Kirsten Burmeister – er fratrådt bestyrelsen.  Tak til dem begge.
      

Venligst scroll ned for at læse teksten…

Kort om bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet er frivilligt arbejde.  Det skal nævnes, at der er mange ting at tage sig af, vi gør det her, fordi vi gerne vil engagere os i vores afdeling – vi lærer en hel del – vores håb er, at andre også vil interessere sig for bestyrelsesarbejdet, så nye kan komme til, varetage opgaven og sikre, at Kirsebærgården også har en bestyrelse i fremtiden. Spørgsmålet er, hvordan kan bestyrelsen motivere, således at andre bliver bidt af det?

Bestyrelsen holder møde igen den 28.april 2016 kl. 19:00 i Fælleshuset. Fremtidige møder, se  i “Seneste beboernyt”.

Den første halve time af bestyrelsesmødet er beregnet til beboerhenvendelser. Møderne tager normalt 2 timer. Der er ca. 1 møde pr. måned.

Bestyrelsen arbejder for tiden (2017) med at ajourføre:

  • Vedligeholdelsesreglementet
  • Råderet inde i boligen
  • Råderet udenfor boligen
  • Udskiftning af køkkenet i fælleshuset
  • Affaldssortering
  • Legeplads
  • gennemgang og indhold af hjemmesiden
  • Afdelingen har 2 repræsentanter i Byggeudvalget – det er Charlotte Bay Jørgensen og Kirsten Burmeister

Udarbejdelsen af vedligeholdelsesreglement er færdigt. Råderet er færdigt fra vor side, men i øjeblikket ligger det i kommunalbestyrelse til godkendelse (oktober 2017). Meningen er så at kunne have det hele her på webstedet. Vi har også omkring den nye affaldsordning, se under fanen Affaldssortering. Vi vil ligeledes have information omkring Husregler gældende for Kirsebærgården, det vil forhåbentligt tydeliggøre oplysninger om rettigheder såvel som forpligtelser, når vi har valgt at bo  i en  almennyttig boligforening. Husregler ligger klart under Regler og Reglementer.

Ændringer i din bolig, renovering af køkken, badeværelse og lign. aftales direkte med Bo-Vest, da der skal søges tilladelser før et arbejde påbegyndes.  Råderets kataloget vil bidrage med at belyse, hvad der kan udføres af arbejder i din bolig, og vigtigst hvem der skal finansiere det. Det er langt fra alt, der kan pålægges afdelingen at betale.

 

BESTYRELSE BILLEDE

Hvad består bestyrelsesarbejdet af?

Bestyrelsen deltager i Ni-rådsmøder, Grundejerforenings-møder, møder med Bo-Vest omkring budgetter –  Vores kontaktpersoner hos Bo-Vest er  Simon Bødker (2017).

Vi er også i kontakt med Jeanne Moser hos Bo-Vest, hun er Kirsebærgårdens kontaktperson ift. bestyrelsens- og fælleshusets økonomi.

I forbindelse med affalds-sorteringsordninger, har der været en del møder. Der har været afholdt møder med Albertslund kommune, med Agenda Center Albertslund og med de andre afdelinger fra Damgårdsarealet. Vi har også afholdt et møde her i gården. Planen er at affaldssortering påbegyndes pr. 1-10-2016.

I oktober 2016 blev de gamle legeredskaber fjernet – det har gårdmændene udført… nu venter vi på det videre arbejde, nemlig at genetablere legepladsen med nye legeredskaber. Legepladsen klar og børnene fra gården og besøgende bruger den!